top of page

Wat is Teamcoaching?De behoefte aan teamcoaching ontstaat vaak omdat het in het team niet echt lekker loopt, afspraken niet nagekomen worden en doelen niet behaald. Logisch dat 'je' dan met elkaar aan de slag wilt om elkaar beter te leren kennen, elkaar eens echt in de ogen te kijken en na een biertje of een wijntje losser en vriendschappelijker met elkaar om te gaan.


'De neuzen dezelfde kant op' is een veel gehoorde kreet, maar hoe dan en naar wat dan? We zijn immers geen geprogrammeerde mieren, maar autonome en zelfstandig denkende mensen met een uitgesproken mening (die we niet altijd uitspreken). Maar autonoom zijn we. En omdat we niet alleen zijn in een team, moeten we wel betrokken zijn op de anderen; betrokkenheid, relaties bouwen, sociale interactie; het zijn basisvoorwaarden voor een goed werk-leven. En competenties, het hebben van vaardigheden en capaciteiten om resultaten te bereiken, alleen of met elkaar; die geven voldoening en betekenis aan het leven.

Samen vormen Autonomie, Betrokkenheid en Competent zijn het ABC van Geluk.

En dan is maandagochtend, 9 uur... Wat doe 'je' dan? Waartoe zet je de betere banden met elkaar in? Dat wil zeggen, waar richt je de positieve energie van de teamcoaching op?


Goede relaties zijn belangrijk, maar goede relaties bestaan bij de gratie van een betekenisvolle en waarde-volle context; dat wil zeggen, als de missie en de visie en de daarvan afgeleide doelstellingen helder en goed doorgesproken zijn, kan het individu zijn energie daarop richten, ieder op zijn eigen wijze, om vorm en inhoud te geven aan zijn eigen ABC.


Context en aanvullende kwaliteiten

Een betekenisvolle en waarde-volle context is een randvoorwaarde voor goede en effectieve werkrelaties. Met een heldere missie en visie, die constant in alle werkzaamheden terugkomt, worden de karakterverschillen (die eerst elkaar kunnen tegenwerken) tussen collega's omgezet in kwaliteiten die elkaar juist aanvullen. Een Pietje-Precies helpt de flamboyante verkoper om betere en scherpere aanbiedingen te doen en de verkoper helpt Pietje om eens buiten de gangbare paden te denken en zijn denkkracht (een van de kwaliteiten van een Pietje-Precies), in te zetten voor een betere portfolio.


Missie en visie: Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Teamcoaching gaat er dus allereerst over dat de missie en de visie van de organisatie helder is: Waar staan we voor en waar gaan we voor? In de visie wordt de markt waarin de organisatie opereert, meegenomen, zie DESTEP-factoren. In de missie komen de waarden en grondbeginselen van de organisatie terug. Samen met een markt- en organisatie-analyse vormen de missie en de visie een rijke context, waarin gezamenlijk SMARTI-doelstellingen geformuleerd moeten worden.


Mijn visie op teamcoaching is dat we zoveel mogelijk op een gestructureerde manier gebruik maken van alle kennis, ervaring en ideeën van 'iedereen' (dat wil zeggen, iedereen die bij een bepaald thema of onderwerp betrokken is) en daar gezamenlijk consequenties en acties aan verbinden. Daaruit komt een gestructureerd plan op de dimensies Visie (Innovatie), Missie (Productie), Structuur en Cultuur met overkoepelend het Strategische Plan.

Per zes kwartalen wordt er een Rollende Planning (in het Engels mooi een Wave Planning genoemd) opgesteld: na elk kwartaal wordt de planning geëvalueerd, bijgesteld en verlengd met een nieuw zesde kwartaal.

Van daaruit wordt een vertaalslag gemaakt naar de projectplanning op maandbasis en de individuele planning op weekbasis.


Gemaakt door, voor en met elkaar! Ik leg het graag vrijblijvend aan je directie- of managementteam uit.
Comments


bottom of page