top of page

DESTEP-factoren en een portfolio-analyse, een heldere kijk op de marktontwikkelingen en jezelf


Onnodig te schrijven dat marktontwikkelingen adembenemend snel gaan: zowel betreft concurrentie en nieuwe toetreders als door machtsconcentraties waardoor je in één keer verpulverd kan worden.


Jij bent specialist op je eigen vakgebied en je eigen markt; wat gebeurt er en wat is je reactie daarop? En wat zijn de consequenties?


Onderdeel van de Rollende Planning is een constante externe en interne analyse en een daaruit volgende scenarioplanning. Over alle drie de begrippen is voldoende geschreven, onder andere op de zeer complete site www.123management.nl:

Waar het hier om gaat is niet het constateren van marktontwikkelingen, maar het maken van de vertaalslag daarvan naar de organisatie, en daar flexibel op inspelen.


Die afwegingen gaan gepaard met zeer veel onzekerheid en mogelijk kostbare investeringen, met kans op grote winsten, maar ook op grote verliezen. Het afweging- en besluitvormingsproces is daarom van groot belang: niet alleen de uitkomst is belangrijk, maar ook de weg ernaartoe.


Door het hele team vanuit een En-En mindset erbij te betrekken, dus de voors en tegens op een open en directe manier met elkaar af te wegen en door te rekenen, wordt de kwaliteit van de besluitvorming en het eigenaarschap sterk vergroot.


We hebben geen van allen de wijsheid in pacht, de toekomst laat zich moeilijk voorspellen en van morgen heeft niemand een krant, maar we kunnen wel met elkaar de beste afwegingen maken. Neem contact met me op om hierover eens van gedachten te wisselen.

Comments


bottom of page