Waarden, de stuwende kracht van individu en organisatie. Stap 3 uit het VEDA-modelWaarden zijn jouw energiecentra, de bron van leven, de stuwende kracht van de liefde. Leef je je waarden, dan voel je je gelukkig en leef je in overeenstemming met wie jij bent. Worden je waarden niet geleefd, dan voel je je ongelukkig, niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd. Het kennen van je waarden en inzicht in de werking ervan is essentieel.


We hebben in de twee weken hiervoor de gebeurtenissen, jouw interpretaties, jouw emoties en hoe daarmee om te gaan, uiteengezet. Dat alles met het doel tot de kern van de zaak te komen: het bewust worden van jouw Waarden, waarmee jij vorm geeft aan jouw leven.

Waarden houden een belofte in, waarden inspireren en zetten aan tot actie en ontwikkeling.

Waarden vormen jouw relatie, werk en leven. Waarden bepalen de stad waar je wilt wonen en het restaurant waar je wilt eten. Waarden strekken zich uit over veel verschillende onderwerpen, maatschappij, organisatie, individu en kennen grofweg 2 soorten: waarden als middel en waarden als doel.

Waarden zijn om je te ontplooien en ‘te worden wie je bedoeld bent om te zijn’, zoals Carl Jung zei.

Op die uitspraak valt wel het een en ander aan te vullen, want onze waarden zijn niet waardenvrij in de context van de maatschappij waarin we leven. Onze waarden worden gevormd binnen ons Westers waardensysteem, specifieker wat genoemd wordt het Joods-Christelijke. Waarden verschuiven in de loop der tijd en beïnvloeden het denken en de waardensystemen van individuen.<