top of page

Uitdagingen? Shit happens? Maak in 7 stappen met het VEDA-model van problemen oplossingen.

Shit happens en gedoe is er toch, uitdagingen te over, dus laten we daar maar het beste van maken. Door problemen te accepteren en te ‘omarmen’ met de 7 stappen van het VEDA-model, haal je het beste uit de ‘shit’ en kom je een stap verder met jezelf en met anderen.


In de komende 7 weken werk ik elke week een stap uit, op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

VEDA staat voor Values, Emotions, Desire en Action.

Aan de hand van een concreet voorbeeld uit mijn coachingspraktijk geef ik vandaag een overzicht van de 7 stappen:


Een cliënt druipt na een kritisch functioneringsgesprek in zijn tweede functiejaar gefrustreerd en gedesillusioneerd af. Hij brengt de casus daags na het gesprek bij mij in en steekt met veel verontwaardiging van wal: hij is woest op zijn baas, verliest zich in de verhalen en gaat uitvoerig in op details. Hij voelt zich miskend! Hij zou zijn baas wel eens feedback geven op de manier waarop die het gesprek had gevoerd: “Dat kon toch niet?!”


Het kost mij enige moeite hem tot bedaren te krijgen; ik maakte het Time-Out teken en onderbreek zijn woordenstroom. Met die woordenstroom probeert hij zijn emoties een plek te geven, maar dat is op deze manier niet effectief. Dus ik stop hem af en vraag hem op basis van eenvoudige feiten het gesprek samen te vatten: “Ik heb een kritiek gekregen tijdens een functioneringsgesprek.”

Stap 1 van het VEDA-model: De feiten.

Blijf bij de feiten, de emoties en de uitweidingen komen later.

Vervolgens vraag ik hem in gedachten terug te gaan naar het gesprek en zijn emoties te benoemen aan de hand van de 4 B’s:

Boos Bang Blij Bedroefd

en alle synoniemen die daarbij horen.

Stap 2 van het VEDA-model: Emoties.

Maak contact met je emoties. Emoties zijn lastig totdat je er bewust gebruik van maakt; dan helpen ze je contact met jezelf te maken. Ze zijn er niet voor niets, dus maak ze productief! Zij zijn de aanjagers en richtingaanwijzers naar stap 3.

Via een mix van Boos, Bang en Bedroefd komt hij tot zijn dieperliggende frustratie: zijn waarden die in de knel zijn gekomen.

Stap 3 van het VEDA-model: Waarden.

Waarden zijn de energiebronnen en het kompas van je gedrag. Leef je je waarden, dan geef je op een positieve manier vorm aan je leven. Komen je waarden in de knel, dan spelen je emoties snel hoog op en voel je je ongelukkig.

De waarden die met name bij mijn cliënt in de knel kwamen waren ontwikkeling, leren, ontdekken en functieverdieping en -verbreding. Door bewust te worden van zijn (kern)waarden kwam er rust en konden we een perspectief creëren: Wat wil hij wel?

Stap 4 van het VEDA-model: Het creëren van een perspectief op grond van je waarden.

Wij visualiseerden zijn waarden en werkten die uit. Wat voor gevoel roept dat bij je op? Wat doe je dan? Door letterlijk op een andere plek in de werkruimte te gaan staan, waar mijn cliënt zijn ‘Future Self’ symboliseerde, kon zijn verbeelding aan de slag en kon hij een dieper contact maken met wat hij diep van binnen wenste. Associatiekaarten helpen daarbij geweldig.Stap 5 van het VEDA-model: Boor succesmomenten uit het verleden aan.

“Wanneer was het je eerder gelukt te leren, te ontdekken en je te ontwikkelen?” Ik ging met m’n cliënt terug naar gebeurtenissen in zijn verleden, privé en zakelijk. Hij herinnerde zich zijn stageperiode tijdens zijn studie, toen hij in het stagebedrijf veel verschillende dingen mocht doen, goede begeleiding kreeg en met veel aspecten van het werk kennis maakte. We werkten die herinneringen uit in een MindMap en ontdekten waar zijn energie zat en wat hij wilde.

We hebben die succeservaringen op een positieve manier gekoppeld aan zijn huidige werk:

  1. Wat zijn zijn waarden en hoe wil hij daar in de praktijk vorm aan geven? Dat zijn zijn behoeften.

  2. Wat is zijn positieve intentie waarmee hij met zijn leidinggevende wil samenwerken?

  3. Hoe is hij met zijn waarden en kwaliteiten van toegevoegde waarde voor zijn team?

Stap 6 van het VEDA-model: Actie.

Het creëren van een pad op weg naar je gewenste toekomst op grond van je waarden, succeservaringen en behoeften, is de 6-de stap. Vanuit die intentie nam mijn cliënt zich voor een gesprek met zijn leidinggevende aan te gaan over hoe hij meer van hem kon leren, hoe hij zijn behoeften kon inpassen in het werk en waar hij naartoe wilde groeien. Hij gaf zijn leidinggevende geen feedback (dat was waarschijnlijk in slechte aarde gevallen), maar gaf feedforward: Wat wil je wel?

Stap 7 van het VEDA-model: Liefde.

Door met liefde naar zichzelf en zijn leidinggevende te kijken (en via zijn emoties en waarden echt contact met zijn liefde te maken), kon hij positief vormgeven aan zijn toekomst. Zijn leidinggevende waardeerde zijn insteek en kon vanuit de rol van coachend leidinggevende mijn client beter begeleiden, een win-win-situatie.

“Wat zou liefde nu doen?”

Ik heb het VEDA-model ontwikkeld op grond van vele casussen, trainingen en boeken en werd sterk geïnspireerd door Positieve Psychologie en Oplossingsgericht Werken. Mijn spiritualiteit werd vormgegeven door het boek "Een ongewoon gesprek met God", op grond waarvan ik nu kan zeggen dat Liefde de sluitsteen is in mijn leven en werk, het is de bron en het doel van alles.


Ik ben dankbaar dat ik met het VEDA-model vele clienten met soms lastige en 'diepe' problemen, heb kunnen helpen om zelfverzekerd, vanuit bewuste waarden, beslissingen te nemen en zo vorm te geven aan hun eigen toekomst, zakelijk en prive.


Heb je vragen of wil je toelichting? Stel je vraag dan hieronder, dan kan iedereen ervan profiteren. Heb je behoefte aan contact, omdat je volgende stappen wil zetten en van problemen oplossingen wil maken? Bel mijn dan op 06 54 33 43 42. Ik help je graag verder.

コメント


bottom of page