top of page
_X0A9192.jpg

Teamcoaching

Als directie- of managementteam zijn jullie de cultuur- en vaandeldragers van de organisatie. Alles wat jullie doen en zeggen, of juist niet doen of zeggen, heeft invloed. Een grote verant-woordelijkheid, want er zijn veel mensen direct en indirect van u afhankelijk.

 

Daarom is een veilige en vertrouwde samenwerking in een managementteam van onschatbare waarde: het is de veilige omgeving om zelf in te groeien en zo anderen te laten groeien. Want een gezonde groei van mensen betekent een gezonde groei van de organisatie en dus een gezonde groei van het rendement.

 

In coachingsprogramma's voor managementteams:

  • ervaren en leren jullie dat openheid en kwetsbaarheid een 'driving force' is

  • bouwen jullie met elkaar aan een effectief en daadkrachtige team, ieder vanuit zijn eigen uniek talenten en gaven

  • bouwen jullie aan een Growth Mindset: echte en oprechte aandacht voor jullie medewerkers, wat hun 'driving force' is, wat hun talenten en kwaliteiten zijn, wat zij willen en kunnen bijdragen aan het resultaat

  • leren jullie op een praktische manier met input van alle betrokkenen, veranderingen in de organisatie door te voeren

  • worden spanningen en verschil van inzicht op een creatieve en constructieve manier omgezet in innovatieve oplossingen en respectvolle samenwerkingen

  • verhelderen jullie je missie, visie en doelen en creëren met een plan van aanpak het eigenaarschap en het groeipotentieel in de organisatie

  • bouwen jullie aan een solide leiderschapscultuur en een helder organisatiestructuur: de basis van succes

 

De coachingsprogramma's voor teams kunnen, al dan niet gecombineerd met individuele coaching, deel uit maken van Jaarplan- Strategieprogramma's. Voor een effectieve teamcoaching verdient minimaal een Jaarplan-traject de voorkeur, omdat door dat traject de missie, visie en doelen van de organisatie, zeg maar de context, waarbinnen het managementteam functioneert, wordt bepaald. U vindt hierover meer informatie op de pagina Jaarplannen en Strategie-programma's.

Uiteraard kunt u uw vragen ook rechtstreeks en vrijblijvend aan mij stellen. U kunt mij bellen op
06 54 33 43 42 of mailen op info@veda-consultancy.nl.

Frequentie

Alleen logo.png

De frequentie is afhankelijk van de situatie, vooraf wordt de planning met  elkaar overlegd. Belangrijk is de kwartaalevaluatie met de Rollende Planning, zie de blog in de link

Offerte en Teamprogramma

Alleen logo.png

Het programma wordt met elkaar, dus met team gebouwd, zij zijn dan direct eigenaar ervan. Op grond daarvan detailleer ik het programma en stel ik een begroting op

Het verloop van het traject

Alleen logo.png

De succesfactor van elk traject is het kunnen omgaan met veranderingen, onduidelijkheden en tegenslagen. Juist dan blijkt dat veerkracht en telkens opnieuw afstemmen de succesfactor is

Zelf - documentatie

Alleen logo.png

Door de manier van werken documenteert het traject zich vanzelf. Waar gewenst kunnen wij de uitwerking verzorgen

Locatie

Alleen logo.png

Voor kleine teams kan gebruik worden gemaakt van de zaal op De Oldenhof. Voor grotere teams zijn professionele locaties met extra ruimtes gewenst. Indien geschikt kan ook gebruik worden gemaakt van een eigen locatie

Doorlooptijd

Alleen logo.png

De ervaring leert dat een doorlooptijd van een aantal kwartalen de veranderingskracht vergroot. Veranderen is een leerproces

Coach en facilitator

Alleen logo.png

De kracht van de teamcoaching is dat het team zelf het proces, de inhoud en de resultaten bepaalt. Ik begeleid als coach en facilitator het proces

Hieronder vindt u een wisselende selectie van blogs met thema's van Teamcoaching.

_X0A9192.jpg
bottom of page