top of page
jaarplanning.jpg

Haal snel winst uit een goede planning

in 5 stappen met
een Jaarplan-, Strategie- of Transformatieprogramma

​Maak het team eigenaar van de resultaten, bouw rust in de organisatie en in jezelf met deze 5 stappen:

  1. Vaststellen van resultaten, competenties en uitdagingen. Van de organisatie, het team en de mensen.

  2. Benoemen persoonlijke Waarden, Talenten, Kwaliteiten en Competenties als basis van de organisatie en het team.

  3. Formuleren van het beeld van de toekomst met een visie op markt- en klantontwikkelingen en vaststellen ambitie. Inventariseren doelstellingen op de gebieden Innovatie, Realisatie, Structuur en Cultuur.

  4. Maken van Rollende Implementatie Planning op de niveaus Richten (per kwartaal), Inrichten (per maand) en Verrichten (per week) en plan de Implementatie-evaluaties per kwartaal in.*

  5. Concretiseer individueel eigenaarschap en ontwikkel de benodigde competenties door Taken te delegeren, daar Bevoegdheden voor te geven en de individuele eindverantwoordelijkheden te beschrijven. 

Deze planningscyclus wordt per kwartaal herhaalt om een echte lerende, waardevolle organisatie te creëren.

Hieronder vindt u meer informatie over de 3 programma's en een toelichting op het plan van aanpak.

Image by Alexa Williams

Jaarplanning

Maak met het (management)team een gedegen jaarplanning

2 Intensieve en interactieve jaarplansessies van een dagdeel

Intakegesprek en een plan van aanpak

Een jaarplan, gemaakt voor, door en met elkaar

Een heldere missie en een inspirerende visie

Concrete jaarplanning op kwartaal- en maandniveau

Per team(lid) een actieplan*

Coachingssessies individueel of team*

Handouts

Online programma met uitleg

Doorlooptijd ongeveer 3 maanden

Voor elk traject wordt een apart voorstel gemaakt

Begeleiding door een coach

* optioneel

Image by Felipe Furtado

Strategieplanning

Een strategische meerjarenplanning op drie niveaus's

3 Intensieve en interactieve strategiesessies van een dagdeel

Uitgebreid intakegesprek met een plan van aanpak

Ontwikkeling organisatiestrategie voor, door en met elkaar

Een heldere missie en een inspirerende visie vanuit een Sterkte-Zwakte analyse

Een Rollende Planning van 6 kwartalen op de niveau's Richten, Inrichten en Verrichten

Zes kwartalen een begeleide evaluatie- en planningssessie

Verslag en geactualiseerde kwartaalplanning

Coachingssessies individueel of team

Nadruk op implementatie en ontwikkeling van effectief gedrag

eBook over deze aanpak en handouts

Online begeleidings-programma's

Doorlooptijd ongeveer

1 jaar

Voor elk traject wordt een apart voorstel gemaakt

Begeleiding door een coach en een assistent

Inzet van experts op deelgebieden*

Image by Startaê Team

Transformatie

Transformeer de organisatie vanuit een nieuwe visie

4 Intensieve en interactieve transformatiesessies

van een dagdeel

Uitgebreide intakegesprekken met plan van aanpak

Ontwikkeling transformatie voor, door en met elkaar

Een heldere missie en een inspirerende visie vanuit een nieuwe identiteit

Een Rollende Planning van minimaal 6 kwartalen gedurende 2 jaar op de niveau's Richten, Inrichten en Verrichten

Zes kwartalen een begeleide evaluatie- en planningssessie

Verslag en geactualiseerde kwartaalplanning

Competentieprofiel en ontwikkelingsplan per persoon

Trainingssessies voor het team

Coachingsgesprekken

eBook en handouts

Online begeleidings-programma's

Doorlooptijd ongeveer

2 jaar

Voor elk traject wordt apart een voorstel gemaakt

Begeleiding door twee coaches en een assistent

Inzet van experts op deelgebieden*

Een goed functionerende organisatie begint bij een gezamenlijk plan: inspirerend, persoonlijk, creatief, concreet en uitdagend. Een plan gemaakt met elkaar, met elkaars kwaliteiten, met concrete doelen en financiën. Waarin uw mensen weten waarom, hoe en wat ze moeten doen en elkaar daarbij helpen. En waarin samenhangend alle relevante processen een plek hebben, zoals financiën, rapportages, HR, productie, QHSE, innovatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing, commercie enzovoorts. Ik noem dat de context van de organisatie: het samenweven van al die elementen in de organisatie, met een leidende missie en visie en heldere doelstellingen. Want de context van de organisatie bepaalt in grote mate het gedrag van de medewerkers op de werkvloer.

De plannen worden gemaakt op de niveau's Richten, Inrichten en Verrichten (vergelijk strategie, tactiek en operations, of lange, middellange en korte termijn). Met een zogenaamde Rollende Implementatie Planning worden de plannen elk kwartaal geëvalueerd en bijgesteld.  De Rollende Implementatie Planning kent een tijdshorizon van 6 kwartalen vooruit; na afloop van elk kwartaal komt het volgende kwartaal er achter bij. Zo bent u altijd met het team ruim anderhalf jaar in charge; want u kunt beter aan de voorkant regelen dan aan de achterkant repareren.

Plannen maken is één ding, plannen succesvol implementeren en uitvoeren is een ander 'ding'. Deze programma's zijn er op gericht de implementatie, met 'namen en rugnummers', zo concreet mogelijk uit te voeren, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen en, heel belangrijk, zij in het team van elkaar op de hoogte zijn en elkaar kunnen ondersteunen.

Op basis van het kennismakingsgesprek krijgt u een voorstel voor een traject, dat er in grote lijnen uitziet zoals in één van de drie programma's hierboven. De programma's kennen een 'flexibele structuur', dat wil zeggen dat de activiteiten en bijeenkomsten rond de mijlpalen per kwartaal worden opgebouwd en verschillen in duur en aantal activiteiten.

U moet het zo zien dat de programma's een basisstructuur vormen op grond waarvan gezamenlijk een maatwerktraject ontworpen wordt. Voordeel voor u is dat de trajecten uit standaard onderdelen bestaan, die in een flexibele structuur samengevoegd worden; (kosten)effectief. En wilt u uitbreiden, geen probleem.

Wilt u goed voorbereid 2022 in? Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek. U bent van harte welkom.

bottom of page