top of page

Hart, Hoofd en Handen: en doen en doorgaan!


Emotioneel, mentaal en fysiek, als die drie aspecten van werk en leven goed geïntegreerd zijn, stroomt de energie en vlot het werk moeiteloos. Dat is de kern van mijn verhaal, de integratie van Hart, Hoofd en Handen, zodat het geheel meer is dan de som der delen. Vandaar de term Integratief: volledig; geheel; dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen


Het realiseren van die integratie vraagt veel aandacht en energie, maar het proces an sich is al waardevol en draagt bij aan de persoonlijke, professionele en organisatie-ontwikkeling.


Hart: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Met het symbool Hart bedoel ik de waarden in het leven en het werk die voor jou belangrijk zijn. Waarden zijn het kompas van je gedrag, zo luidt een mooie kreet. Door je constant bewust te worden van je waarden tijdens de dagelijkse dingen die je doet, leer je veel over jezelf en kan je jezelf beter 'vormgeven'; dat wil zeggen, vanuit jouw waarden communiceren en handelen. Dat is wat met het modieuze woord Authentiek wordt bedoeld. Daarmee sta je sterker in je schoenen, weet je beter wat je wilt en kom je geloofwaardiger over. En, het kost je veel minder energie. Omdat je leeft vanuit je kern, ervaar je minder stress en de stress die er is, is positief omdat het je helpt je waarden te realiseren.


Hoofd: Het Hoofd gaat over het richten en het organiseren van de energie uit de missie en de visie. Wat moet er allemaal door wie op wat voor manier wanneer gedaan worden? Dat vereist veel denk- en praatwerk, het liefst zo visueel mogelijk weergegeven, want dan gaat het leven voor de mensen. Dit is ook het punt waar alle creativiteit, ideeen en zorgen een plek krijgen en positief geïnterpreteerd worden. De kritische negatieve collega die vooral beren op de weg ziet kan worden ingezet om de risico's in kaart te brengen. Geef 'm een plaats en waardeer 'm voor zijn kijk op de zaak, je kan er later veel plezier van hebben.


Handen: Doen, doen, doen! In publicaties in de Harvard Business Review wordt het zo gezegd:

"The ability to execute strategy was more important than the quality of the strategy itself."

Er is veel nodig tot actie te komen, maar de actie zelf is waar het om gaat.

In de actie, in de Handen, komen alle problemen samen: angst, niet durven, onzekerheid, verschil van inzicht, onvoldoende competenties, falen enzovoorts. Hier wordt de missie en de visie geconfronteerd met de harde realiteit. En wat is het motto daarbij? "Face it and embrace it"*. Ga het niet uit de weg, maar zie de problemen vol aan, los ze op, verander je strategie, en ga door. Dat is de kracht en de wijsheid van de Handen!


Op het niveau van de Handen word je al directeur met jezelf geconfronteerd, alle mooie praatjes, plaatjes en daadjes kunnen zich tegen je keren als ze in de praktijk niet blijken te kloppen. Het kan veel onzekerheid, frustratie en onmacht oproepen. Ga ook dat niet uit de weg, maar zie jezelf vol aan, ga terug naar je Hart, gebruik je Hoofd en pak door met je Handen.


Wil je er een goed gesprek over? Bel me op 06 54 33 43 42.


*"Face it and embrace it", een sterke kreet die ik voor mezelf ook gebruik en graag leen van mijn collega en oudbuurvrouw Alix, zie https://reflexies.com/nl/.


Comments


bottom of page