_X0A9137_edited.png

Als leidinggevende beginnen echte veranderingen in de organisatie in uzelf. Hoe maakt u optimaal gebruik van alle kennis en ervaring en creativiteit van uw medewerkers om aan die veranderingen vorm te geven? En hoe haalt u snel winst uit een gedegen (jaar)planning?

Individuele coaching

Hoe kunt u van uw medewerkers verwachten dat ze veranderen, qua gedrag en qua taken, als uzelf niet verandert en hetzelfde blijft doen zoals u altijd deed?

Uw behoefte aan verandering in de organisatie komt voort uit een meer of minder bewuste behoefte aan verandering in uzelf. Onder het motto 'Zo buiten zo binnen' zegt die behoefte iets over de noodzaak of de wens tot verandering in uzelf. En het goede nieuws is, dat als u aan uzelf werkt en verandert, de veranderingen in de organisatie veel beter zullen gaan. Op de pagina Individuele coaching vindt u alle detailinformatie.

"Integratief Leiderschap" leert dat de behoefte aan verandering weliswaar uit de organisatie en/of de markt kan komen (het kwadrant rechtsboven), maar dat de bron van verandering in uzelf als mens ligt (het kwadrant linksonder, Persoonlijk Leiderschap). Daarop coach ik in individuele trajecten: op u als mens in uw functie als directeur of manager.​ Onze vertrouwensband is essentieel om vanuit persoonlijk en zakelijk perspectief uw doelen te realiseren: met Hart, Hoofd en Handen. Klik hier voor meer detailinformatie over individuele coaching.

Jaarplan- en strategieprogramma's

Creëer duurzame veranderingen vanuit het fundament van de organisatie: uw medewerkers.

Hoe kunt u optimaal gebruik maken van de kennis, ervaring en creativiteit van uw medewerkers?

Want waarom slagen veel verandertrajecten niet en blijven resultaten van de dagelijkse bedrijfsvoering achter? Omdat mensen het geheel, de samenhang van het werk, de context waarin zij werken, onvoldoende zien en daardoor onvoldoende aangehaakt zijn. Als 'uitvoerders' denken ze dan minder mee, durven ze niet zo goed eigen initiatief te nemen en snappen niet hoe zij hun eigen rol kunnen verbeteren.

De programma's Jaarplanning, Strategie en Transformatie gaan over het weven van helderheid, inspiratie, doelen, creativiteit, samenwerking en resultaten met alle betrokkenen, van hoog tot laag; ieder op hun eigen niveau en op hun eigen manier. U bepaalt de missie en de visie en de doelen, uw medewerkers creëren de context, het weefsel van de organisatie.

Teamcoaching

Plannen maken is een ding, ze echt implementeren en er (financieel) resultaten mee behalen, is een ander 'ding'. Daarom coach ik teams en hun leden op de ontwikkeling van gedrag: onder het motto 'We leren bij en niet af' vergroten we het gedragsrepertoire, zodat uw medewerkers effectief en flexibel kunnen inspelen op de kansen en bedreigingen in de markt.

Teamcoaching is bij voorkeur onderdeel van een Jaarplan-programma, maar kan ook als zelfstandig traject verzorgd worden.

Het samenbrengen van uw persoon en uw kwaliteiten met de missie en de doelen van de organisatie is één van de mooiste aspecten van het coachen op leiderschap. En dat geldt ook voor de teamleden.

 

Neem contact met mij op, 06 54 33 43 42 of mail naar info@veda-consultancy.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

_X0A9084.jpg

Individuele
coaching

_X0A9192.jpg

Teamcoaching
 

_X0A9203.jpg

Jaarplanningen
 

_X0A9137_edited.png