top of page

"Ik help mensen en organisaties het beste uit onderhandelingen en conflicten te halen"

Conflicten hebben een zeer negatieve impact op uw organisatie en uw leven en leiden u af waar het echt om gaat: een gezonde bloeiende organisatie en waarden-volle relaties. Hoogste tijd om er nu iets aan te doen! Want de materiële en immateriële kosten van het vermijden en vooruitschuiven van conflicten, zijn hoog, te hoog. Door halfslachtige besluitvorming, 'ja' zeggen maar 'nee' doen, komen plannen en samenwerking nooit echt van de grond of blijft kwaliteit achter; dat frustreert interne samenwerking en kost uiteindelijk omzet en/of klanten.

U kunt uw conflicten maar beter aangaan, voor gelukkige mensen in effectieve organisaties!

Onze missie is het beste uit het conflict of de onderhandeling voor u en uw 'tegenpartij' te halen: het creëren van een win-win situatie. Want een conflict is geen oorlog, maar een uiting van onderliggende belangen en problematiek op waarden- en identiteitsniveau. "Het beste uit het conflict of de onderhandeling voor u en uw 'tegenpartij' halen" mag tegenstrijdig klinken, maar door deze aanpak worden uw kernwaarden gerespecteerd en worden uw belangen beter gerealiseerd.

Wat is een conflict?

Een conflict is een geëscaleerde situatie, waarin 2 of meer partijen vastzitten in onderhandelingen en geen oplossing en perspectief meer zien om hun belangen en doelen gerespecteerd en gerealiseerd te krijgen. De emotie wint het van de ratio en redelijkheid en er wordt op 'de man' gespeeld, waardoor oordelen persoonlijk worden en standpunten verharden. Er sluipt wantrouwen en irritatie in de samenwerking en betrokkenen voelen zich niet meer gezien en gehoord. Uiteindelijk kunnen conflicten een destructieve wending krijgen, waarbij er voor alle partijen een loose-loose situatie ontstaat. 

 

Waarom vermijden we conflicten?

In essentie raakt een conflict je identiteit: in een conflict word je gedwongen een standpunt in te nemen, jezelf te rechtvaardigen met argumenten en je te verweren tegen argumenten van de ander. En dat alles met het risico te verliezen. En aan verliezen heeft iedereen een hekel, dus als we onvoldoende macht en overredingskracht hebben, vermijden we het conflict of gaan we overdreven in de aanval, de vlucht vooruit. Want een verlies raakt aan ons ego en ons zelfbeeld. Onbewust worden veel onderhandelingen en conflicten worden gevoerd vanuit de mindset Winnen of Verliezen, terwijl de Win-Win strategie de oplossing is.

 

Hoe los je conflicten op?

Door eerst vanuit een Win-Win mindset uw eigen intenties, doelen en belangen, uw onderstroom, zorgvuldig in kaart te brengen. Zodat u ruimte en rust in uw hoofd heeft om echt naar de ander te luisteren: naar de onderstroom van de ander. Alleen dan kan, met respect en aandacht voor de overeenkomsten en verschillen, echt naar elkaar geluisterd worden. En echt luisteren, waar ook emoties ertoe doen, is een voorwaarde voor een duurzame oplossingen of samenwerking. Want emoties in de onderstroom zijn juist nuttig als richtingaanwijzers naar uw diepere behoeften, waarden en belangen. 

 

Visie: Win-Win

In onze visie op onderhandelingen en conflictmanagement is de uiteindelijke overeenkomst of het besluit alleen waardevol als die voor alle partijen waardevol is. Dat vereist een zorgvuldig voorbereidings- en begeleidingsproces met heldere procedures, waarin alle partijen zich gerespecteerd en gezien voelen. Dat vereist ook een zorgvuldige analyse en bewustwording van de doelen en de onderliggende waarden en belangen: een van de belangrijkste aspecten van ons werk.

 

Kernwaarden en uitgangspunten

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden en uitgangspunten:

- Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie: door op zoek te gaan naar de intentie en het belang achter het negatieve gedrag (in de perceptie van de ander), kunnen vanuit een positieve mindset de achterliggende doelen geformuleerd worden. Hoe? Lees dat hier in deze blog.

- Een conflict is een uit de hand gelopen vorm van feedback; als een conflict vanuit een positieve mindset kan worden opgepakt, is het een waardevol leer- en groeiproces voor alle partijen.

- Een conflict met een of meer andere partijen, inter-persoonlijk, is psychologisch gezien ook een conflict binnen uzelf, intra-persoonlijk. Aan de hand hiervan kunnen we uw waarden, belangen en doelen scherp in beeld krijgen, een voorwaarde voor succesvolle onderhandelingen en het oplossen van het conflict.

- Wij combineren in onze aanpak uw waarden en belangen (lange termijn) met uw zakelijke doelen (korte termijn), voor duurzame en praktische oplossingen.

- Uiteraard zorgen wij voor veiligheid in het begeleidingsproces, maar de kern van veiligheid en vertrouwen vindt u in uzelf op basis van uw waarden, doelen en uw capaciteiten daar, met of zonder de andere partij, vorm aan te geven.

 

Wilt u uw conflict oplossen of juist voorkomen, zodat u weer rustig kunt ademhalen? Bel dan met mij op 06 54 33 43 42 of mail: info@veda-consultancy.nl.

Notaris

“Jan heeft mij begeleid in het jaar rondom mijn benoeming tot notaris. Hij heeft er met zijn persoonlijke benadering voor gezorgd dat ik optimaal voorbereid aan mijn nieuwe rol op kantoor kon beginnen, waarbij ook de thuissituatie niet uit het oog werd verloren. Met behulp van diverse uitdagende oefeningen heb ik meer inzicht gekregen in zowel mijn eigen gedrag als dat van anderen. Ik gun iedere leidinggevende een coach zoals Jan!”

Installatiebureau
bedrijfsopvolging

"Daarnaast wil ik je uit de grond van mijn hart enorm bedanken. Ik denk niet dat je beseft hoe waardevol jouw aanwezigheid is voor ons hele gezin. Ik ben je zeer erkentelijk voor al je hulp en begeleiding."

Projectontwikkelaar
vastgoed

"Ik heb Jan de afgelopen jaren leren kennen als een ontzettend fijn persoon om mee samen te werken. Zijn deskundigheid, inzicht, uitstraling en humor oogsten bij mij grote bewondering en hebben onze samenwerking tot een feest gemaakt. Door zijn jarenlange ervaring en kennis is Jan in staat mensen en organisaties snel te doorzien. Dat stelt hem in staat om als trainer/coach een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van zowel mens als organisatie."

Ervaringen van cliënten, waarvoor ik zeer erkentelijk ben

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Hartelijk dank voor uw aanmelding en veel inspiratie gewenst met de nieuwsbrieven

Anker Inschrijven nieuwsbrief
bottom of page