top of page

Begin altijd positief en zoek naar de waarden en de energie om problemen te overwinnen


Hoeveel besprekingen beginnen niet met de vraag wat er mis is en waarom? 'Wat is het probleem?', wordt er dan gevraagd. Op zich een terechte vraag, maar het richt de energie in de bespreking verkeerd: door direct met het negatieve te beginnen, wordt er een negatieve sfeer gecreëerd.


Door voorbij te gaan aan wat er wel werkt (ook al is dat nog niet zoveel) en wat er al wel bereikt is, wordt een beroep gedaan op de positieve intentie en energie.

En door het doel of de doelen nog een keer positief neer te zetten, gaat er meer energie stromen om de problemen te overwinnen.


Vandaar dat wij veel gebruik maken van het omgekeerde verkeerslicht. Misschien was het u niet opgevallen, maar het verkeerslicht staat op z'n kop. Eigenlijk hoe het zou moeten zijn, naar ons idee.


Zoek achter de dingen die goed gaan naar de waarden die dan geleefd worden; waarden zijn de energiecentra van ons gedrag en ons kompas om te handelen. Dus door eerst te bespreken wat er goed gaat en welke waarden geleefd worden (groen), kan daarna gekeken worden naar de vragen/dilemma's (oranje) en de problemen (rood). Belangrijk bij rood is de vraag welke waarden in de knel komen. Want de waarden geven de energie de problemen te overwinnen.


Wij maken bij de start van trajecten gebruik van het omgekeerde stoplicht en hebben er goede ervaringen mee. Wilt u ook ervaren hoe dat voor uzelf of voor uw team werkt, neem dan contact met mij op: 065 54 33 43 42.

Comentarios


bottom of page