top of page

IQ * EQ * SQ = €Q


Er bestaat een direct verband tussen Emotionele Intelligentie en meetbare zakelijke resultaten, volgens onderzoek van Daniel Goleman. Intelligentie en technische vaardigheden zijn basis randvoorwaarden voor succes, Emotionele Intelligentie geeft de doorslag.


Hij onderscheidt vijf elementen:

  1. Zelfbewustzijn: de vaardigheid je eigen stemmingen, emoties en drijfveren te herkennen en te begrijpen en het effect wat je daarmee hebt op anderen

  2. Zelfregulatie: de vaardigheid om eigen disfunctionele impulsen en stemmingen te te regulieren en bij te sturen en waar nodig (ver)oordelen uit te stellen: tel tot 10

  3. Motivatie: het willen nastreven van hogere doelen dan status en materie, moet energie en doorzettingsvermogen

  4. Empathie: het vermogen de emotionele toestand van anderen te herkennen en hen dienovereenkomstig te behandelen

  5. Sociale vaardigheden: expertise in het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken

Deze vijf elementen zijn het onderscheidende vermogen van leiderschap.

bottom of page