top of page

Verhuur grote zaal

De havezate De Oldenhof kent een prachtige, representatieve grote zaal en ontvangsthal.

De zaal is begin 2021 volledig gerenoveerd en kan gebruikt worden voor vergaderingen, bijeenkomsten, productpresentaties en culturele activiteiten.

Gezien het besloten karakter van het huis gelden er wel restricties wat betreft openingstijden en activiteiten. Wij overleggen graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Verhuur coachruimte

Directie- en managementteams die in een inspirerende ruimte, al dan niet onder begeleiding, in alle rust willen werken aan hun strategie, samenwerking of projectplannen, kunnen gebruik maken van de werkruimte van Veda Consultancy. Ook voor regulier directie-overleg kunt u uiteraard terecht.

Vanzelfsprekend zijn alle zaken goed geregeld, zoals diverse soorten lunch, audio-visuele middelen, flip-over, koffie/thee en frisdrank.

bottom of page