top of page

Met welke club sla jij je volgende slag? Of doe je alles met één en dezelfde club?


Stel je voor dat je een golf course met één club speelt; zowel de slagen van 200 plus meter als het putten. Het kan, maar optimaler is het afhankelijk van de situatie een andere club te gebruiken.


Zo is het ook met leiderschap en management, speel jij de hele dag met één club?

Met andere woorden, behandel je elke situatie op één en dezelfde manier? Of pak je afhankelijk van de situatie een andere gedrags- en communicatiestijl om zo effectief mogelijk je slagen binnen te halen? Speel jij boven of onder par?


Uit diverse onderzoeken van Daniel Goleman blijkt dat het afwisselen van stijl van jou een succesvolle leider maakt. Daniel Goleman is bekend geworden door zijn boek Emotionele Intelligentie. Emotionele intelligentie kent een aantal kerncompetenties en is de basis voor effectief en situationeel leiderschap:

  1. zelfbewustzijn

  2. zelfregulatie

  3. motivatie

  4. empathie

  5. sociale vaardigheden

Als deze kerncompetenties gecombineerd worden met verschillende situaties (van stress en incompetentie/ongemotiveerd naar ontspannen en competent/gemotiveerd) dan ontstaan de volgende zes stijlen:


Klik hier voor een download:

Zes stijlen van leiderschap
.pdf
Download PDF • 63KB


Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeursstijl en 2 a 3 naastliggende stijlen die binnen zijn bereik liggen.


Eén van de meest uitdagende zaken van een effectief leidinggevende is het vergroten van zijn eigen gedragsrepertoire, juist ook met gedragsstijlen die je niet zo goed liggen. Maar die soms wel nodig zijn.


Ik coach leidinggevenden op dat inzicht en op de dieperliggende noodzaak waarom zij voor bepaalde stijlen kiezen en waarom ze een allergie hebben voor de andere stijlen. Loskomen van die vaste ploegvoor waar je in vastzit is heel bevrijdend.


Neem contact met mij op om jezelf en de andere stijlen te verkennen en bereik meer met je team en je organisatie.

Comments


bottom of page