Samenwerking en Voorwaarden

Hoe gaat de coaching in zijn werk?

Duur en frequentie

Voor een effectief coachingstraject gaan wij uit van tussen de 5 en 10 sessies van elk anderhalf a twee uur. De frequentie van de sessies is om de 2 a 3 weken. De gesprekken worden vooraf gepland. Tussentijds voert u opdrachten uit en maakt u opdrachten uit het werkboek.

Intakegesprek

Elk coachingstraject start met een intakegesprek. Dit is vrijblijvend. Tijdens het gesprek wordt uw vraag of uw problematiek geinventariseerd, worden doelen geformuleerd en wordt gezamenlijk de grote lijnen van het traject uitgestippeld.

Vertrouwelijkheid

Uiteraard is vertrouwelijkheid voor u belangrijk. Tijdens het intakegesprek worden daarover afspraken gemaakt, wie wat wanneer aan wie rapporteert mocht dat gewenst zijn. Uitgangspunt van Veda Consultancy is dat u als client zelf de voortgang rapporteert mocht dat gewenst zijn.

Intensief

Onze coachingstrajecten zijn intensief. Omdat u echt iets wilt veranderen, vragen wij u ook uw gedrag in het dagelijks leven door middel van gerichte opdrachten, te veranderen. Dat vraagt inzet en lef, de voldoening is echter groot. Met concrete opdrachten helpen wij u daarbij en met SMS-Coach krijgt u dagelijkse ondersteuning.

Werkboek

U krijgt vooraf een logboek, een compleet reis/werk-boek met uitleg over het coachingstraject, vragenlijsten voor zelfonderzoek, huiswerkopdrachten, relevante theorie en modellen.

Levend leren

Belangrijk onderdeel van de coaching is om nieuw en gewenst gedrag ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Coachingssessies worden afgesloten met concrete opdrachten om een voornemen ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren. In de volgende sessie wordt het wel of niet slagen van dat voornemen besproken. Wij vragen aan u een sterk commitment die opdrachten ook daadwerkelijk uit te voeren. Maar als het niet lukt is dat ook goed, want dan heeft u redenen gehad iets niet te doen, wat kan wijzen op saboterende en belemmerende gedachten of op een andere ambitie, die nu duidelijk wordt.

SMS-Coach

Uw coachingstraject wordt ondersteund met SMS-Coach. Wij sturen u naar aanleiding van een sessie in onderling overleg regelmatig SMS’jes met voor u relevante teksten, herinneringen, bemoedigingen en opdrachten. Clienten voelen zich door deze SMS’jes gesteund. Voor meer informatie over SMS-Coach klikt u hier.

Afronding en evaluatie

Het coachingstraject wordt afgerond met een gesprek en een evaluatie, waarin wordt terug gekeken naar de doelen en de ontwikkeling daarvan gedurende het traject. Om verder aan uw doelen te werken worden vervolgstappen en -acties geformuleerd.

Investering

Uw investering wordt in onderling overleg bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met uw omstandigheden. Voor particulieren en ZZP´ers geldt een gematigd tarief. Wij gaan standaard uit van 10 coachingsgesprekken.

Annuleringsvoorwaarden

Een afspraak kan 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd, daarna wordt de sessie in rekening gebracht.

Aanmelden

U kunt zich voor het traject aanmelden door contact op te nemen met Veda Consultancy, telefoonnummer 06 54 33 43 42 of het contactformulier in te vullen. U ontvangt dan een afspraakbevestiging met informatie over het coachingstraject en informatie ter voorbereiding van het intakegesprek.

U kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden.

Coaching & Trainingen